Pronë intelektuale

Që nga viti 2019, sipas bazës së të dhënave autoritative globale të patentave incoPat, NEWYEA ka hulumtuar dhe aplikuar në mënyrë të pavarur për më shumë se 200 patenta;36 marka tregtare, duke përfshirë 2 marka tregtare të BE-së dhe 2 marka tregtare të SHBA-së;Janë marrë 4 dizajne të paraqitjes së qarkut të integruar;19 regjistrime të të drejtave të autorit të softuerit;Në renditjen e aplikimeve për patentë për karikimin me valë të automjeteve elektrike (Kinë) për të cilat vendi aplikues është Kina, ZTE New Energy, State Grid dhe Xiamen Newyea janë në ballë.

img